Toevoeging aan de reserves tegen eventuele risico’s en belastingen 48.767.54 Toevoeging aan de Reserve20.000. Rente onverplicht gestort kapitaal3.872.65 Dividend en tantièmes34.800. 107.440.19 opgenomen onder „Diverse saldi en belastingen”. Indien dit voorstel wordt aangenomen, zal een dividend van 8 worden uitgekeerd en zal dividendbewijs no. 62 als volgt betaalbaar worden gesteld: van de aandelen, waarop 25 verplicht gestort, met ƒ20. van de aandelen, waarop 10 verplicht gestort, met 8. van de volgestorte aandelen A, met 50. van de volgestorte aandelen B, met 44. onder aftrek van 15 dividendbelasting. De Directie: W. DIJCKMEESTER Amsterdam, Mei 1955. J. DE WILDE 9

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1954 | | pagina 11