Het geplaatste kapitaal onderging in 1953 geen wijziging; het bedraagt ƒ1.800.000. verdeeld in 1800 aandelen elk groot duizend gulden, waarvan 600 met een verplichte storting van 25 en 1200 met een verplichte storting van 10 In de loop van het jaar werden 120 aandelen overgeschreven, terwijl 16 aandelen met 25 verplichte storting werden volgestort, zodat op 31 December 1953 waren volgestort 60 aandelen met 25 en 55 aandelen met 10 verplichte storting. Op 1 Januari 1953 bedroeg het aantal aandeelhouders 523 en op 31 December 1953 517, als volgt verdeeld: 186 134 48 39 30 16 8 13 4 8 1 9 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 28 30 Een lijst van de aandeelhouders ligt te onzen kantore voor belanghebbenden ter inzage. Op 31 December 1953 bedroeg het totaal der uitstaande pandbrieven en schuldbekentenissen ƒ17.263.125.waarvan ƒ3.707.000.pandbrieven en ƒ13.556.125.schuldbekentenissen. Van de wijzigingen in de loop van het boekjaar geven wij hierbij een overzicht. Omschrijving Pandbrieven Schuld- Totaal 3% 3y4 bekentenissen x) 1 Januari 1953 geplaatst 979.000.— 2.859.000.— ƒ10.270.625.— 3.570.000.— ƒ14.108.625.— 3.570.000.— ingekocht 979.000.— 11.000.— 2.859.000.— 23.000.— ƒ13.840.625.— ƒ17.678.625.— 34.000.— aflosbaar gesteld resp. afgel. 968.000.— 22.000.— 2.836.000.— 75.000.— ƒ13.840.625.— 284.500.— ƒ17.644.625.— 381.500.— 31 December 1953 946.000.— 2.761.000.— ƒ13.556.125.— ƒ17.263.125.— Op 1 Januari 1953 stonden uit 859 leningen tot een bedrag van ƒ15.660.925. In 1953 werden gesloten 312 leningen4.883.500. 20.544.425.— Afgelost werden 89 leningen1.010.650. Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen300.375. periodieke 379.300.1.690.325. blijft op 31 December 1953 een bedrag, verdeeld over 1082 leningen, van 18.854.100. De gemiddelde rente van pandbrieven en schuldbekentenissen bedroeg op 31 December 1953 3.2833 de gemiddelde hypotheekrente 4.1563 een verschil derhalve van 0.8730 uitmakende, tegen 0.9087 ten vorige jare. Wij laten hier het gebruikelijke overzicht van de in het afgelopen jaar gesloten en de aan het einde daarvan uitstaande leningen volgen. KAPITAAL Aantal aandeelhouders 1 Aantal aandelen PANDBRIEVEN EN SCHULDBEKENTENISSEN 1) Alle met een langere looptijd dan 20 jaar. HYPOTHEKEN

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1953 | | pagina 8