RAAD VAN COMMISSARISSEN: *Mr N. E. Rost Onnes, Voorzitter, te Amsterdam *Chr. Beels, te Amsterdam DIRECTIE: Mr Dr W. Dijckmeester Mr J. de Wilde Leden van de Raad van Toezicht *Mr J. C. W. N. de Bruyn van Melis- en Mariekerke, Ondervoorzitter, te ’s-Graveland F. A. Kraaijeveld, ec. drs, te Heerlen J. Schuit, te Amsterdam Jhr Mr P. Th. Six, Secretaris, te ’s-Gravenhage *Mr F. B. M. Wobbe, te Heerlen

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1953 | | pagina 4