VERSLAG 19 5 3 N.V. BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK OVER HET VIER EN ZESTIGSTE BOEKJAAR Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 Juni 1954 AMSTERDAM

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1953 | | pagina 3