Debet 31 Dec. 1953 Aandeelhouders nog te storten 1.435.500.— Kantoorgebouw 20.000.— Meubilair en materiaal 1.— Geldleningen 18.854.100.— Inschrijving Grootboek Wederopbouw Schatkistpapier 100.000.— Kas en kassiers 179.899.86 Overgangsposten 128.451.67 ƒ20.717.952.53 Debet 1953 Interest pandbrieven en schuldbekentenissen 504.645.68 Onkosten 103.942.68 Dienst der pandbrieven 16.953.58 Reserve interest geldleningen 3.843.58 Saldo winst 103.777.45 Bestemd voor: 1953 Toevoeging aan de reserves tegen even- tuele risico’s en belastingen 45.666.78 Toevoeging aan de Reserve 20.000.— Rente onverplicht gestort kapitaal 3.310.67 Dividend en tantièmes 34.800.— Saldo op nieuwe rekening 103.777.45 opgenomen onder „Belastingen en diverse saldi” 733.162.97 De CommissarissenDe Accountants: N. E. ROST ONNES TH. L. LIMPERG CHR. BEELS J. C. W. N. DE BRUYN VAN MELIS EN MARIEKERKE F. A. KRAAIJEVELD J. SCHUIT P. TH. SIX F. B. M. WOBBE 10 Credit 31 Dec. 1953 Aandelenkapitaal Reserve Pandbrieven en schuldbekentenissen Losbare pandbrieven Coupons en interest schuldbekentenissen Belastingen en diverse saldi Saldo onverdeelde winst 1.800.000.— 540.000.— 17.263.125.— 557.245.96 194.215.26 363.366.31 j20.717.952.53 Credit Saldo onverdeelde winst A°P° Interest geldleningen Provisies en diverse baten Vrijgekomen reserve interest geldleningen 1953 J 212.87 712.788.83 18.569.96 1.591.31 733.162.97 De Directie: W. DIJCKMEESTER J. DE WILDE 11 balans per 31 december 1953 (na verwerking van de voor ges telde winstverdeling (31 Dec. 1952) 1.447.500 20.000.— 1.— 15.660.925.— 27.000.— 100.000.— 176.633.58 107.299.86 f 17.539.359.44 WINST- EN VERLIESREIENING OVER HET BOEKJAAR 1953 (1952) f 403.258.93 105.500.72 2.639.04 2.990.89 98.490.47 (1952) f 48.000.— 20.000.— 3.277.60 27.000.— 212.87 98.490.47 612.880.05 (31 Dcc. 1952) 1.800.000.— 520.000.— 14.108.625.— 636.511.72 199.596.07 274.413.78 212.87 17.539.359.44 (1952) 699.48 580.643.51 29.944.96 1.592.10 612.880.05

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1953 | | pagina 12