m Het geplaatste kapitaal onderging in 1952 geen wijziging; het bedraagt ƒ1.800.000. verdeeld in 1800 aandelen elk groot duizend gulden, waarvan 600 met een verplichte storting van 25 en 1200 met een verplichte storting van 10 In de loop van het jaar werden 110 aandelen overgeschreven, terwijl 1 aandeel met 10 verplichte storting werd volgestort, zodat op 31 December 1952 waren volgestort 44 aandelen met 25 en 55 aandelen met 10 verplichte storting. Op 31 December 1951 bedroeg het aantal aandeelhouders 521 en op 31 December 1952 523, als volgt verdeeld: 198 130 44 39 31 19 7 13 3 8 2 8 4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 26 28 30 Een lijst van de aandeelhouders ligt te onzen kantore voor belanghebbenden ter inzage. PANDBRIEVEN EN SCHULDBEKENTENISSEN Op 31 December 1952 bedroeg het totaal der uitstaande pandbrieven en schuldbekentenissen ƒ14.108.625.waarvan ƒ3.838.000.pandbrieven en ƒ10.270.625.schuldbekentenissen. Van de wijzigingen in de loop van het boekjaar geven wij hierbij een overzicht. Omschrijving Pandbrieven Schuld- Totaal 3% bekentenissen 1 Januari 1952 geplaatst 1.013.000.— 2.962.000.— 7.791.875.— - 2.690.000.— ƒ11.766.875.— - 2.690.000.— ingekocht 1.013.000.— 15.000.— 2.962.000.— 27.000.— ƒ10.481.875.— ƒ14.456.875.— 42.000.— aflosbaar gesteld en afgelost 998.000.— 19.000.— 2.935.000.— 76.000.— ƒ10.481.875.— - 211.250.— ƒ14.414.875.— - 306.250.— 31 December 1952 979.000.— 2.859.000.— ƒ10.270.625.— ƒ14.108.625.— Op 31 December 1951 stonden uit 706 leningen tot een bedrag van 13.503.725. In 1952 werden gesloten 213 leningen- 3.674.650. 17.178.375.— Afgelost werden 60 leningen1.074.375. Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen- 120.750. periodieke - 322.325.- blijft op 31 December 1952 een bedrag, verdeeld over 859 leningen, van 15.660.925. De gemiddelde rente van pandbrieven en schuldbekentenissen bedroeg op 31 December 1952 3.2205 de gemiddelde hypotheekrente 4.1292 een verschil derhalve van 0.9087 uitmakende. Wij laten hier het gebruikelijke overzicht van de in het afgelopen jaar gesloten en de aan het einde daarvan uitstaande leningen volgen. 4 KAPITAAL Aantal aandeelhouders Aantal aandelen HYPOTHEKEN

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1952 | | pagina 6