COMMISSARISSEN: *Mr J. C. W. N. de Bruyn van Melis- en Mariekerke, Vice-Voorzitter, te ’s-Graveland F. A. Kraaijeveld, ec. drs, te Heerlen *Mr N. E. Rost Onnes, te Amsterdam J. Schuit, te Amsterdam Jhr Mr P. Th. Six, Secretaris, te ’s-Gravenhage *Mr F. B. M. Wobbe, te Heerlen DIRECTEUR Mr Dr W. Dijckmeester A DJUNCT-DIRECTEUR Mr J. de Wilde Leden van de Raad van Toezicht *Chr. Beels, Voorzitter, te Amsterdam

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1952 | | pagina 4