VERSLAG 19 5 2 N.V. BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK OVER HET DRIE EN ZESTIGSTE BOEKJAAR Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 Juni 1953 AMSTERDAM

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1952 | | pagina 3