VERKLARING VAN DE ACCOUNTANTS Aan de Aandeelhouders der Naamloze Vennootschap Bataafsche Hypotheekbank Wij verklaren hierdoor de administratie Uwer Instelling over het jaar 1952 te hebben gecontroleerd en in orde bevonden. Met de jaarrekening, waarin de in het jaarverslag aangegeven afschrij vingen en reserveringen reeds zijn opgenomen, kunnen wij ons verenigen. Wij hebben derhalve de Balans en Winst- en Verliesrekening, zoals deze in het verslag zijn afgedrukt, ten bewijze van accoordbevinding van onze handtekening voorzien. De Accountants: Th. L. Limperg Amsterdam, 9 Mei 1953. 11

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1952 | | pagina 12