BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG 56ste BOEKJAAR NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE AMSTERDAM OVER HET UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DEN 11DEN DECEMBER 1946. COMMISSARISSEN. *CHR. BEELS, Directeur van de Associatie Cassa en van de N.V. de Rente-Cassa, te Amsterdam, Voorzitter. *Mr. J. C. W. N. DE BRUIJN VAN MELIS- EN MARIEKERKE, lid der Firma Gleichman van Heemstra, te Amsterdam, Vice-Voorzitter. *Mr. N. E. ROST ONNES, Hoofddirecteur van de Hollandsche Bank-Unie N.V., te Amsterdam. *CAREL F. OVERHOFF, te Breukelen, lid der Firma Kerkhoven Co., te Amsterdam. Jhr. Mr. P. TH. SIX, Res. Lt.-Kolonel, te 's-Gravenhage, Secretaris. DIRECTIE. Mr. Dr. W. DIJCKMEESTER. ♦Leden van den Raad van Toezicht. DRUKKERIJ „DE GLOBE” AMSTERDAM

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 1