BALANS OP 31 DECEMBER 1944 Toelichting ter voldoening aan Art. 42 van het Wetboek van Koophandel De onroerende en roerende zaken zijn gewaardeerd naar den volgenden maatstaf: le. de hypothecaire vorderingen op de saldi der uitstaande hypothecaire geldleeningen; 2e. de overige vorderingen op het nominaal bedrag, verminderd met de afschrijvingen; 3e. het kantoorgebouw op den kostenden prijs, verminderd met de afschrijvingen. WINST' EN VERLIESREKENING OVER 1944 7 Debet Credit Aandeelen ongeplaatst Aandeelhouders nog te storten Volstorting van 100 aandeelen. Kas en Kassiers Srhatkistpromessen Debiteuren Reserve 1.530.000.— 83.250.— 741.592.02 600.000.— 38.815.56 24.786.28 Geldleeningen Inschrijving Grootboek voor den Wederopbouw Belegde Reserven Belegde Pensioen-Reserve 3 Pandbrieven in Portefeuille Interest Kantoorgebouw Meubilair en Materiaal Zegels Pandbrieven 1.200.000.— 1.446.750.— 1.341.592.02 14.029.28 9.034.550.— 27.000. — 300.000.— 30.000. — 24.500.— 53.227.15 20.000. — 1.— 17.705.60 Bankkapitaal 3.000.000. Statutaire Reserve- 200.000. Extra Reserve- 100.000. Pensioen-Reserve - 30.000. Reserve voor Bijzondere Doeleinden- 247.900. 3/4% Pandbrieven- 9.514.600. Coupons- 166.076.75 Losbare Pandbrieven- 183.480.89 Nog niet verzilverde coupons- 27.009.50 Nog niet geïnd dividend I - 2.988. Crediteurenj - 22.156.90 Rente over onverplicht gestort kapitaali - 2.583.78 Dividend - 10.800. Onverdeeld saldoI - 1.759.23 13.509.355.05 13.509.355.05 Dehet Credit Interest Pandbrieven Onkosten 5.284.91 - 14.000.— 2.583.78 - 10.800.— 1.759.23 34.427.92 f 363.199.92 50.694.14 34.427.92 Onverdeeld saldo 1943 2.162.99 409.418.88 12.273.76 18.227.86 6.238.49 Saldo Te bestemmen als volgt Reserve voor Bijzondere Doeleinden Reserve voor Belastingen Rente over onverplicht gestort kapitaal Beschikbaar voor uitkeering Overboeking op nieuwe rekening Interest Belegde Reserven Interest Diversen Administratierekening 448.321.98 448.321.98 De Commissarissen De Accountants De Directie CHR. BEELS J. C. W. N. DE BRUIJN VAN MELIS EN MARIEKERKE N. E. ROST ONNES CAREL F. OVERHOFF P. TH. SIX TH. L. LIMPERG W. DIJCKMEESTER W. RÖELL

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1944 | | pagina 7