m De Belegde Reserven, zijnde de belegde Statutaire Reserve en de belegde Extra Reserve, bestaan evenals de Belegde Pensioen-Reserve uit eerste hypotheken. Een overzicht daarvan laten wij hier volgen de daarbij vermelde taxaties zijn van het jaar 1938 of later. De Statutaire en Extra Reserve: 15.000.— k 4 le Hypotheek, taxatie van het onderpand 30.000.— 4.000.— 4 12.000 5.000.— 4 10.000 29.000.— 4 60.000.— 45.000.— 4 71.000 7.000— 4 23.000.— 1 65.000.— 4 - 105.000 10.000.— 4 J 1 - 18.000 16.000. 4 63.500.— 29.000.— 90.000 38.000.— 4% 69.000 12.000.— 4% 28.000 5.000— 4% 12.000.— 20.000.— 4% 35.000.— 300.000 626.500 De Pensioen-Reserve 12.000— k 4 le Hypotheek, taxatie van het onderpand 32.000 6.000. 4% 12.000.— 12.000— 4y4 22.000.— 30.000.— 66.000 De post Interest bestaat uit Interest Geldleeningen, zijnde de over de maanden November en December te ontvangen, nog niet verschenen, rente der 532 uitstaande leeningen,62.857.35 Interest Belegde Reserven, zijnde de overeenkomstige rente der Belegde Statutaire- en Extra Reserve,- 2.045.63 Interest Diversen, waarin begrepen de overeenkomstige rente der belegde Pensioen-Reserve, -657.50 verminderd met de ten gunste van 1945 komende rente der Schatkistpromessen De Reserve voor Bijzondere Doeleinden is als volgt samengesteld: voor Geldleeningen, welke reserve op 31 December 1943 bedroeg In 1944 geleden verlies op geldleeningen Overgeboekt naar reserve voor onvoorzien Overboeking van reserve geldleeningen. Ontvangen afgeschreven rente 8.572.60 Waarvan naar reserve debiteuren overgeboektr.6.847.51 f 97.165.— 1.275.— f 95.890 2.990 145.000.— - 2.990.T- 147.990.— - 1.725.09 65.560.48 12.333.33 53.227.15 92.900.- Verhoogd ten laste van het saldo van de Winst- en Verliesrekening met. 149.715.09 - 5.284.91 - 155.000.- 247.900 5 f 7 7 77 7 7 7 7 i. j' 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - 7 f 7 7 7 7 7 7 7 7 t f 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - i t 7 7 7 7 7 7 7 7 77 - - f f 7 7 7 7 7 7 7 7 77 - t 7 7 77 7 7 7 7 .77 - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - tt 7 7 •7 7 7J 7 7 7 7 7 7 7 7 77 - - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1944 | | pagina 5