BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG 54ste BOEKJAAR NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE AMSTERDAM OVER HET UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DEN 27sten JUNI 1944. COMMISSARISSEN. CHR. BEELS, Directeur van de Associatie-Cassa en van de N.V. de Rente-Cassa, te Amsterdam, Voorzitter. *Mr. J. C. W. N. DE BRUIJN VAN MELIS- EN MARIEKERKE, lid der Firma Gleichman van Heemstra, te Amsterdam, Vice-Voorzitter. *J. P. M. M. VAN DIJK, te Vught, lid der Firma Lentjes Drossaerts, te 's-Hertogenbosch. Mr. N. E. ROST ONNES, Hoofddirecteur van de Hollandsche Bank-Unie N.V., te Amsterdam. CAREL F. OVERHOFF, te Breukelen, lid der Firma Kerkhoven Co., te Amsterdam. C. DE RUIJTER Jr., lid der Firma C. de Ruijter, te Rotterdam. Jhr. Mr. P. TH. SIX, Advocaat en Procureur, te ’s-Gravenhage, Secretaxis. DIRECTIE. Mr. Dr. W. DIJCKMEESTER. Mr. W. baron ROELL. *Leden van den Raad van Toezicht. N.V. DRUKKERIJ DE GLOBE, AMSTERDAM

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1943 | | pagina 1