B. Naar de soort. 32 op eigen grond 46^.100. 5 erfpachtsgrond59.500. 523.600.— C. Naar de ligging. 29 te Amsterdam f 443.100. 5 in Noord-Holland (behalve Amsterdam) - 32.500,— 2 te Rotterdam 46.500. 1 in Utrecht1.500 37 523.600.— E). Naar het bedrag. 16 tot 10.000.—f 104.800 17 van - 10.001.tot 25.000.- 265.300. 3 - 25.001— - 50.000.— ...i....:.^..^....- 101.500.- 1 - 50.001.— - 75.000.— 52.000.— 37 523.600.— E. Naar de wijze van aflossing. 26 met halfjaarlijksche aflossing401.600. 11 zonder periodieke 122.000. 37 523.600.— F. Naar de rente. 3 k 4 f 24-500-- l„41/8%.18-°°° 5 4% 3- 71.000.- 1 43/s 11.000.- 18 rn - 299-100-- 9 43/4 1Q0-0Q0-- ~Zf f 523.600.— 7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 9