COMMISSARISSEN. C. DE RUIJTER Jr., lid der Firma C. de Ruijter, te Rotterdam, Voorzitter. CHR. BEELS, Directeur van de Associatie-Cassa en van de N.V. de Rente-Cassa, te Amsterdam. Mr. J. C. W. N. DE BRUIJN VAN MELIS- EN MARIEKERKE, lid der Firma Gleichman van Heemstra, te Amsterdam, Secretaris. J. P. M. M. VAN DIJK, te Vught, lid der Firma Lentjes Drossaerts, te 's-Hertogenbosch. A. G. HUISKEN, te Hilversum, lid der Firma Lodeesen Huisken, te Amsterdam, Vice- Voorzitter. Jhr. Ir. C. C. TH. SIX, te 's-Gravenhage, Civiel Ingenieur, Oud-Intendant van het Koninklijk Paleis te Amsterdam. RAAD VAN TOEZICHT. C. DE RUIJTER Jr. A. G. HUISKEN. CHR. BEELS. DIRECTIE. Mr. Dr. W. DIJCKMEESTER. Mr. W. baron ROELL.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 4