m m Bijlage II. STAAT VAN DE STATUTAIRE EN DE EXTRA RESERVE sedert de oprichting der Bank, met vermelding harer percentsgewijze verhouding tot de uit staande pandbrieven, het verplicht gestort kapitaal en het nominaal geplaatst kapitaal, alsmede van de dividenduitkeeringen. JAAR Statutaire Reserve en Extra Reserve Percentsgewijze verhouding dezer Reserven tot de uitstaande Pandbrieven Percentsgewijze verhouding dezer Reserven tot het verplicht gestort kapitaal Percentsgewij ze verhouding dezer Reserven tot het nominaal geplaatst kapitaal Dividend over het gestort kapitaal 1890 4 1891 4 1892 4 1893 857.15 0.05 03 0.86 0.43 5% ,i 1894 3.725.87 0.1604 3.73 0.93 5% 1895 7.029.60 0.2383 7.03 1.76 6% 1896 - 15.245.88 0.427® 15.25 3.81 7% 1897 - 25.582.37 0.6298 17.05 4.26 7% 1898 - 33.653.88 0.6492 22.44 5.61 8% 1899 - 52.237.06 0.8603 27.49 5.22 1900 - 62.286.69 0.9377 32.78 6.23 9 1901 - 73.534.855 1.0370 38.70 7.35 1902 - 84.511.445 1.0581 44.48 8.45 10 1903 - 100.156.44® 1.1677 52.71 10.02 11 1904 - 113.172.54® 1.2544 59.56 11.32 11 1905 - 131.835.42 1.36®7 69.39 13.18 11 1906 - 151.937.41® 1.587® 79.97 15.19 10 1907 - 169.106.45 1.8022 89.— 16.91 io 1908 - 184.033.06® 1.998® 96.86 18.40 10% 1909 - 199.036.13 2.1662 104.76 19.90 10% 1910 - 213.519.11 2.3487 112.38 21.35 10% 1911 - 228.969.67 2.5591 120.51 22.90 n% 1912 - 245.258.06 2.5570 129.08 24.53 n% 1913 - 255.000 2.6271 134.21 25.50 13% 1914 - 265.000.— 2.7080 139.47 26.50 14 1915 - 275.000 2.7883 144.74 27.50 15 1916 - 283.000 2.7696 141.50 25.73 17% 1917 - 290.000.— 2.73®1 145.— 26.36 18 1918 - 298.000 2.8546 149 27.09 18 1919 - 298.000.^v 2.8486 149 27.09 18 1920 - 300.000 2.9093 150 27.27 22% 1921 - 308.000.— 2.8299 154 28.— 23 1922 - 320.000.— 2.90®9 152.38 26.67 23 1923 - 330.000.— 2.9449 157.14 27.50 24 1924 - 345.000 3.12®2 164.29 28.75 25 1925 - 360.000.— 3.0444 163.64 27.69 25 1926 - 385.000.— 3.0201 167.39 27.50 25 1927 - 408.000 3.0336 177.39 29.14 25 1928 - 433.000.— 3.0631 180.42 28.87 25 1929 - 440.000 2.9884 183.33 29.33 21 1930 - 466.000.— 2.83®® 172.59 25.89 20 1931 - 480.000.— 2.8711 177.78 26.67 20 1932 - 510.000.— 3.019® 188.89 28.33 19 1933 - 520.000.— 3.1644 192.59 28.89 17 1934 - 530.000.— 3.2332 196.30 29.44 12 1935 - 530.000 3.2911 196.30 29.44 1936 - 311.200.— 2.0123 115.26 17.29 1937 - 275.000.— 1.8478 101.85 15.28 1938 - 275.000.— 1.95" 101.85 15.28 1939 - 275.000.^ 1.987® 101.85 15.28 1940 - 275.000.— 2.0080 101.85 15.28 18 ft ft tt tt ft ff

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 20