BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG 51ste BOEKJAAR Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE AMSTERDAM WETERINGSCHANS 124 UITGEBRACHT IN DE den 29sten April 1941.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 1