WINST' EN VERLIESREKENING OP 31 DECEMBER 1940 Interest Pandbrieven 503.452 59 Onverdeeld saldo 1939 258 36 Onkosten 1 44.206 91 Interest Geldleeningen - 547.554 39 Advertentiekosten - 473 55 Diversen - 3.688 03 Exploitatie Kantoorgebouw - 2.000 10 Belegde Reserven 12.022 71 Verlies bij verkoop onroerende Administratie-Rekening - 19.064 07 goederen - 7.065 Exploitatie Onroerende Goederen - 53.793 46 Saldo - 127.887 39 Verjaarde Coupons en Dividen den 187 Te bestemmen als volgt Koersverschil Pandbrieven -■ 48.517 52 Overdrachts-, veilings- en ver- bouwingskosten onroerende goe- deren Afschrijving Onroe- 17.745.35 rende Goederen - 19.864.— Reserve Debiteuren - 29.174.52 Geldlee- ningen- Reserve voor Oor- 20.000.— logsschade- Uitkeering over on verplicht gestort ka- 40.000.— pitaal- 551.90 Onverdeeld saldo- 551.62 127.887.39 685.085 54 685.085 54 De Commissarissen De Accountants De Directie C. DE RUIJTER Jr. TH. L. LIMPERG W. DIJCKMEESTER CHR. BEELS W. RÖELL J. C. W. N. DE BRUIJN VAN MELIS EN MARIEKERKE J. P. M. M. VAN DIJK A. G. HUISKEN G. G. TH. SIX 14 Debet Credit -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 16