BALANS OP 31 DECEMBER 1940 Debet Credit Aandeelen ongeplaatst 1.200.000 Bankkapitaal 3.000.000 Aandeelhouders nog Statutaire Reserve 200.000 te stortenƒ1.530.000. Extra Reserve 75.000 Volstorting van Reserve Geldleeningen 172.095 18 aandeelen- 15.450. 1.514.550 voor Oorlogsschade 40.000 Kas en Kassiers 629.080 27 Pensioen-Reserve 25.000 Prolongatiën 25.000 3% Pandbrieven 4.862.300 Debiteuren61.686.38 8.846.500 Reserve- 30.000. 31.686 38 Coupons 252.266 Geldleeningen 11.972.325 Uitgelote Pandbrieven 61.000 Onroerende Goe- Losbare 9.247 64 deren993.200. Crediteuren 28.605 27 Afschrijving- 37.988. 955.212 Ingehouden Gelden 22.459 45 Belegde Reserven 275.000 Onverdeeld Dividendsaldo 1934 872 70 Pensioen-Reserve 25.000 Uitkeering over onverplicht ge- 561.300 stort kapitaal 551 90 290.700 Onverdeeld saldo 551 62 Interest 87.275 71 Belegde Reserven 1.968 54 Kantoorgebouw 20.000 Meubilair en Materiaal Vooruitbetaalde kosten onroeren- de goederen 5.322 Zegels Pandbrieven 2.027 80 ƒ17.596.449 58 ƒ17.596.449 58 De Commissarissen De Accountants De Directie C. DE RUIJTER Jr. TH. L. LIMPERG W. DIJCKMEESTER CHR. BEELS W. RÖELL J. C. W. N. DE BRUIJN VAN MELIS EN MARIEKERKE J. P. M. M. VAN DIJK A. G. HUISKEN C. C. TH. SIX 13 - - - - - - - - - 4 - - - - i - - - SM* - - 3/4 Pandbr. in Portefeuille - - 4 °L T /O 91 M - - - - - 1 - 88 -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 15