J 41.361.09 - 2.500.05 EXECUTIES. Amsterdam Palmdwarsstraat 45 3.852.57 ingekocht Dapperstraat 60 16.738.87 Hazenstraat 82 12.569.46 Warmoesstraat 76 23.473.51 van Eeghenstraat 75 17.953.91 23.200.— von Zesenstraat 99 11.182.09 Groote Bickerstraat 58 1.492.80 ingekocht en weder verkocht ONDERSHANDS INGEKOCHTE ONDERPANDEN. Amsterdam Pretoriusstraat Zwanenburgwal 3e Wittenburgerdw.straat 60 89 68 weder verkocht PANDBRIEVEN. Op 31 December 1940 bedroeg het totaal der in omloop zijnde pandbrieven 12.856.800.—, waarvan 8.555.800.— 4 pandbrieven en 4.301.000.— pandbrieven. Van de wijzigingen, welke het pandbnevenkapitaal in den loop van het boekjaar onderging, geven wij hierbij een overzicht. 3V2 4 uitstaand 2 Jan. in portefeuille 1940 in omloop geplaatst 4.909.100 464.900 8.927.500 32.600 13.836.600 497.500 4.444.200 4.000 8.894.900 13.339.100 4.000 ingekocht 4.448.200 102.400 8.894.900 258.100 13.343.100 360.500 aflosbaar gesteld 4.345.800 44.800 8.636.800 81.000 12.982.600 125.800 31 Dec. 1940 in omloop in portefeuille... uitstaand 4.301.000 561.300 8.555.800 290.700 12.856.800 852.000 4.862.300 8.846.500 13.708.800 Onderpand Te VORDEREN Opbrengst Plaats Straat Grootte BEDRAG A. c.a. ff t f ff 1 - 11.000.— ff Onderpand Te vorderen Opmerkingen Plaats Straat Grootte BEDRAG ft ff A. 1 c.a. Pandbrieven Totaal

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 12