In de vorige boekjaren werden gesloten 3677 leerlingen tot een bedrag van 68.821.140. in dit boekjaar 37 - 523.600. totaal 3714 69.344.740. afgelost werd in de vorige boekjaren tot een bedrag van 56.081.170. dit boekjaar - 991.245.— 57.072.415.— overgeboekt naar de Belegde Reserven en de Pensioen-Reserve - 300.000.- 57.372.415.— blijft op 31 December 1940 een bedrag, verdeeld over 585 leeningen, van11.972.325. Deze 585 leeningen tot een bedrag van11.972.325. alsmede de 19 van de Belegde Reserven en de Pensioen-Reserve - 300.000. te zamen 604 tot een bedrag van12.272.325. zijn aldus verdeeld A. Naar het onderpand. 602 op gebouwde eigendommen 12.179.275. 2 ongebouwde - 93.050. 604 12.272.325 B. Naar de soort. 558 op eigen grond 10.725.875. 46 erfpachtsgrond - 1.546.450.— 604 12.272.325.— C. Naar de ligging. 499 te Amsterdam 10.036.175 16 in Noord-Holland (behalve Amsterdam)- 168.350. 66 te Rotterdam 1.492.875. 7 ’s-Gravenhage- 209.850. 10 in Zuid-Holland (behalve Rotterdam en ’s-Gravenhage) - 163.775. 2 Gelderland- 175.975.— 1 Noord-Brabant - 11.050. 2 Utrecht- 4.875. 1 Friesland- 9.400. 604 12.272.325.— 8

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 10