BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG 49 ste BOEKJAAR Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE AMSTERDAM WETERINGSCHANS 124 OVER HET UITGEBRAGHT IN DE den 31sten Mèi 1939. U\’'. Mi« KfÄ^S-— iSl« fä'i fm-'

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1938 | | pagina 1