BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG 48ste BOEKJAAR Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE AMSTERDAM W E TER INGSC H AN S T 24 OVER HÈT UITGEBRACHT IN DE den 27»‘en Juni 1938.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 1