BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG 42ste BOEKJAAR Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE AMSTERDAM WETERINGSCHANS 124 OVER HET UITGEBRACHT IN DE den 22sten Maart 1932.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1931 | | pagina 3