De 748 loopende leeningen ad. en de 32 leeningen der Reserven ad 16.138.375.— 465.000.— samen 780 leeningen ten bedrage van16.603.375.zijn verdeeld als volgt: A. Naar het onderpand. Gebouwde eigendommen16.549.925. Ongebouwde eigendommen- 53.450. 16.603.375.— B. Naar de soort. Hypotheek16.536.375. Verpanding van Eerste Hypothecaire schuldvorderingen- 67.000.- 16.603.375.— C. Naar de ligging. Amsterdam 13.555.850. Noord-Holland (behalve Amsterdam)- 86.900. Rotterdam- 2.513.575 's Gravenhage. - 61.550.— Zuid-Holland (behalve Rotterdam en 's Gravenhage)- 201.350. Gelderland- 180.325.- Utrecht j3.825 16.603.375.— D. Naar het bedrag. 228 leeningen tot 10.000.1.513.075. 349 van- 10.001.— tot 25.000—5.758.075.— 141 - 25.001.— - 50.000.—J- 4.898.900.— 46 I - 50.001.— i - 75.000.—- 2.844.950.— 13 - 75.001.— - 100.000.—- 1.071.350.— 3 - 100.001.en daarboven- 517.025. 780 leeningen16.603.375. E. Naar de rente en administratiekosten. Reserven. 4% pCt310.500.— 310.500.— „5 I- 2.563.225.— 261.600.—) - 2.824.825.— 5Vs - 423.500.— (- 28.000.—) - 451.500.— „5% - 844.575.— - 844.575 „5% I - 2.461.750.— (- 23.000.—) - 2.484.750 „6 - 93.100.— - 93.100.— 16.138.375.— 465.000.—) 16.603.375- „5% - 9.441.725.— (- 152.400.—) - 9.594.125.—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 9