In de vorige boekjaren werden gesloten 3143 leeningen te zamen ad 55.966.140. in dit boekjaar 132 - 3.910.900.— makende 3275 59.877.040. Afgelost werd In de vorige boekjaren tot een bedrag van 41.008.565. dit boekjaar - 2.265.100. Overgeboekt naar Belegde Reserven en Pensioenreserve - 465.000.- 43.738.665.— blijft op 31 December 16.138.375.— Dit bedrag is verdeeld over 748 leeningen. De leeningen in 1930 gesloten, zijn verdeeld A. Naar het onderpand. Gebouwde eigendommen3.910.900.— Ongebouwde eigendommen - 3.910.900- B. Naar de soort. Hypotheek 3.910.900. Verpanding van Eerste Hypothecaire' Schuldvorderingen - 3.910.900 C. Naar de ligging der verbonden goederen. Amsterdam 2.877.400. Noord-Holland (behalve Amsterdam)- 44.500. Rotterdam - 928.000, ’s-Gravenhage- Zuid-Holland (behalve Rotterdam en ’s-Gravenhage) - 61.000. 3.910,900.— D. Naar het bedrag. 24 leeningen tot 10.000.;184.000. 62 van - 10.001.tot 25.000.- 1.076.400. 22 J - 25.001.— - 50.000.— - 806.000 19 - 50.001.— - 75.000.— - 1.211.500 4 - 75.001.— - 100.000— - 348.000.— 1 leening - 100.000.en daarboven - 285.000. 132 leeningen 3.910,900. E, Naar de rente en administratiekosten. 8 4% pCt266.000 40 5 - 1.352.000. 8 5% - 307.000.— 49 5% - 1.198.900.— 11 ös/8 - 444.500.— 16 5% - 342.500.— 3.910.900.—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 8