COMMISSARISSEN. Mr. C. P. ZAAIJER, Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Delfland, te 's-Gravenhage, Voorzitter. Jhr. Mr. L. H. J. F. VAN BEVERVOORDEN TOT OLDEMEULE, directeur der naamlooze vennootschap De Wed. Tjeenk Co. N.V., te Amsterdam. C. W. T. VAN DIJK, te Amsterdam. J. P. M. M. VAN DIJK, te Vught, lid der Firma Lentjes Drossaerts, te s-Hertogenbosch. A. G. HUISKEN, te Hilversum, lid der Firma Lodeesen Huisken, te Amsterdam. C. DE RUYTER Jr., lid der Firma C. de Ruyter, te Rotterdam, Vice-Voorzitter. F. W. SCHAAPER J.Wzn., lid der Firma Scherrewitz Schaaper, te Amsterdam. Jhr. C. C. TH. SIX, Civiel Ingenieur, Intendant van het Koninklijk Paleis, te Amsterdam, Secretaris. RAAD VAN TOEZICHT. Jhr. C. C. TH. SIX. - C. DE RUYTER Jr. - A. G. HUISKEN. DIRECTIE. G. D. CROMMELIN. H. B. BAAY. 2

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 4