BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG 41ste BOEKJAAR Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE AMSTERDAM WETERINGSCHANS 124 OVER HET UITGEBRACHT IN DE den 31sten Maart 1931.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 3