STAAT betreffende de executiën gedurende het 41-jarig bestaan der Bank, in welk tijdsverloop werden gesloten 3275 leeningen te zamen ten bedrage van ƒ59.877.040. 1890 1 1 2 de 1891 3 1892 4 1893 1 1 5» 1894 6 1895 2 2 7 1896 6 5 1 540 075 8, 1897 5 3 1 1 1 3499 665 9 1898 10 1899 1 1 806 39 11 1900 2 2 1500 12 1901 9 6 1 1 2 904 41 1500 13» 1902 8 7 1 234 025 1500 14 1903 9 8 1 1004 31 15» 1904 11 8 2 1 1 594 37® 1905 2 1 1 1166 16® 17 1906 4 3 1 1 925 74 18» 1907 4 2 1 1 3183 52® 901 88 19» 1908 3 2 1 2 20 1909 10 6 4 2 300 36 21 1910 3 3 1 2600 51® 22 1911 5 3 1 2 525 54® 3059 62® 23 1912 2 2 3 1030 24 1913 1 1 2 1000 25 1914 4 4 1 26 1915 3 2 1 1 27» 1916 1 1 28 1917 29» 1918 3 3 30» 1919 31 1920 2 2 32» 1921 33» 1922 1 1 34» 1923 8 8 35» 1924 1 1 36» 1925 1 1 37» 1926 2 2 38 1927 4 4 39» 1928 1 1 40» 1929 41 1930 2 2 122 98 15**) 15 11 11411 67 15364 93® 15 BOEKJAAR Aantal executiën Executiën zonder verlies Ingekocht hij executie of onderhands overgenomen perceelen. Weder verkochte perceelen. Executiën met verlies. Verlies Afschrijving op ingekochte onroerende goederen. J ste 16» waarin 100.83 nog ten laste der Bank van een der in 1910 verkochte perceelen gekomen. hieronder zijn twee perceelen die onderhands zijn overgenomen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 17