STAAT van de RESERVE en de EXTRA-RESERVE sedert de oprichting der Bank, met vermelding harer percents-gewijze-verhouding tot de pandbrieven, het verplicht gestort kapitaal en het nominaal geplaatst kapitaal, alsmede de dividend-uitkeeringen. 31 Dec. 1890 4 pCt. 1891 4 1892 4 1893 857.15 0.0503 0.8571 0.4285 5 Vs 1894 3.725.87 0.1604 3.7258 0.9314 5 Vs 1895 7.029.60 0.2383 7.0296 1.7574 6 Vs 1896 15.245.88 0.4275 15.2458 3.8114 7 Vs 1897 25.582.37 0.6298 17.0549 4.2637 7 Vs 1898 33.653.88 0.6492 22.4369 5.6089 8 Vs 1899 52.237.06 0.8603 27.4931 5.2237 9 Vs 1900 62.286.69 0.9377 32.7824 6.2286 9 1901 73.534.856 1.0370 38.7025 7.3534 9 Vs 1902 84.511.446 1.0581 44.4797 8.4511 10 1903 100.156.44® 1.1677 52.7139 10.0156 11 1904 113.172.54® 1.2544 59 5644 11.3172 11 1905 131.835.42 1.3657 69.3870 13.1835 11 1906 151.937.41® 1.5875 79.9670 15.1937 10 1907 169.106.45 1.8022 89.0033 16.91" 10 Vs 1908 184.033.06® 1.9985 96.8595 18.4033 103/4 1909 199.036.13 2.1662 104.7558 19.9036 108/4 1910 213.519.11 2.3487 112.3784 21.3519 10®/4 1911 228.969.67 2.5591 120.5103 22.89" 11V* 1912 245.258.06 2.5570 129.0831 24.5268 11V« 1913 255.000.- 2.6271 134.21" 25.50 13 V« 1914 265.000.- 2.7080 139.4736 26.50 14 1915 275.000.- 2.7883 144.73*8 27.50 15 1916 283.000.- 2.7696 141.50 25.7272 17 Vs 1917 290.000.— 2.7351 145.- 26.3636 18 1918 298.000.- 2.8546 149.- 27.09 18 1919 298.000.— 2.8486 149.- 27.09 18 1920 300.000.- 2.9093 150.- 27.2727 22 Vs 1921 308.000.— 2.8299 154.- 28.— 23 1922 320.000 2.9059 152.3809 26.66" 23 1923 330.000.— 2.9449 157.1428 27.50 24 1924 345.000.- 3.1262 164.2857 28.75 25 1925 360.000.- 3.0344 163.6363 27.6923 25 1926 385.000.- 3.0201 167.3913 27.50 25 1927 408.000.- 3.0336 177.3913 29.1428 25 1928 433.000.— 3.0631 180.4167 28.8667 25 1929 440.000 2.98 84 183.3333 29.3333 21 1930 466.000.— 2.8356 172.5926 25.88 89 20 Reserve en Extra-Reserve Percentsgewijze- verhouding dezer Reserven tot Pandbrieven Percentsgewijze- verhouding dezer Reserven tot het verplicht gestort kapitaal Percentsgewijze- verhouding dezer Reserven tot nominaal geplaatst kapitaal Dividend over gestort kapitaal Behoudens goedkeuring der In 1916, 1922, 1925, 1926 en 1928 werd het geplaatste kapitaal uitgebreid Algemeene Vergadering. telkens met f 100.000.en het verplicht gestort kapitaal met 10.000.en in 1930 300.000.- 30.000.-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 16