WINST- EN VERLIESREKENING OP 31 DECEMBER 1930. Debet. Credit. Interest 106.584 52 Inter. Belegde Reserven - 22.509 01 Zegelkosten Pandbrieven. 10.844.30 Administratie-Rekening - 57.499 86 Koersverschil Pandbrieven.- 22.979.37 Verjaarde Coupons 47 75 Exploitatie Kantoorgebouw- 1.494.37 79.159 20 Wmst - 107.481 94 186.641 14 186.641 14 De Raad van Toezicht: De Accountants: De Directie: C. C. TH. SIX TH. L. LIMPERG G. D. CROMMELIN C. DE RUYTER Jr. H. B. BAAY A. G. HUISKEN 13 -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 15