BALANS op 31 December 1930. 6 Debet Credit Aandeelen ongeplaatst 1.200.000 Bankkapitaal. 3.000.000 Aandeelhouders i/hBankkapitaal 3%% Pandbrieven 277.600 nog te storten 1.530.000. 4 4.726.000 Volstorting van .4y2% 3.482.800 een aandeel over- ‘!5 - 7.948.100 eenkomstig art.11 -Coupons 3y2% Pandbrieven. 4.926 25 der statuten750. 4 96.252 - 1.529.250 o 4j4 77.735 25 Geldleeningen - 16.138.375 5 203.945 Belegde Reserven 440.000 Uitgelote 3 y2 Pandbrieven. 3.100 Belegde Pensioenreserve 25.000 o 4 49.000 Kassa-rekening 20.502 71 4i/2% 34.300 Kas-V ereeniging 394.213 16 5 80.700 Bijkantoor te Rotterdam 109.916 03 Niet geïnde Dividenden 860 Postgiro 2.856 84 Onverdeeld Dividend-saldo 1929 1.226 03 Prolongatiën 465.000 200 000 Interest 139.093 86 266.000 4 Pandbr. in Portefeuille. 36.100 Tijdelijke Reserve Debiteuren 25.000 *X% 79.800 Pensioen- Reserve 25.000 2.900 Reserve Koersverschil Pand- Diverse Debiteuren 13.056 84 brieven 1.805 Interest Belegde Reserven 3.746 84 Diverse Crediteuren 17.980 81 Kantoorgebouw 30.000 107.481 94 Meubilair en Materiaal 1 20.629.812 28 20.629.812 28 Aldus opgemaakt in de De Raad van Toezicht: C. C. TH. SIX C. DE RUYTER Jr. A. G. HUISKEN. Vergadering van Commissarissen De Accountants: TH. L. LIMPERG. op 10 Maart 1931. De Directie: G. D. CROMMELIN H. B. BAAY. 12 (Sta tu ta i re- R eserve Extra-Reserve Winst en- Verliesrekening

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 14