De Statutaire en Extra Reserve waren op 31 December 1930 als volgt belegd: 23.200.— (pro resto) 5 pCt. 1ste Hypotheek, taxatie van het onderpand 40.000.— 29.200.— 5 n - 60.000 18.800.— 5 - 45.000.— - 12.000.— fi 5 - 23.000.— 20.000.— (pro resto) 5 1' 111 - 55.000.— 38.000.— 5 - 102.000.— 10.000.— 5 - 40.000.— 38.000.— 5 - 95.000.— 6.000.— (pro resto) 5 - 20.000.— - 2.000.— 5 - 9.500.— - 22.000.— 5 - 84.000.— - 7.000.— 5 - 26.000.— -■ 9.400 5 - 27.000.— - 1.000.— 5 - 12.000 - 20.000.— 5 - 56.000.— - 10.000.— 5% - 35.000 - 18.000.— (pro resto) 5% - 39.000.— - 22.000.— 5/4 - 40.000.— - 12.000.— 5 y4 - 22.000 - 2.000.— 7.000 - 10.000.— 5 y4 - 20.000 - 16.400.— sy4 - 26.000 - 16.000.— 5/4 - 37.500.— - 4.000.— 5/4 15.000.— - 20.000.— 5 y4 - 40.000.— 20.000.— 6/4 - 40.000.— 10.000.— sy4 - 20.000.— 20.000.— - 35.000.— - 3.000.— - 17.000.— 440.000.— 1.088.000.— De Pensioenreserve was op 31 December 1930 belegd: 5.000.— (pro resto) 5 pCt. 1ste Hypotheek, taxatie van het onderpand 17.500 10.000.— - 18.000.— - 10.000 5/4 - 50.000.— 25.000.— 85.500.— De grossen dezer hypotheekacten berusten in open bewaargeving bij de Kas-Vereeniging en kunnen slechts op de gezamenlijke handteekening van een onzer en een der leden van den Raad van Toezicht worden gelicht. Wij vestigen Uwe aandacht op de aan dit verslag toegevoegde staten. C. C. TH. SIX. C. DE RUYTER Jr. A. G. HUISKEN. De Directie G. D. CROMMELIN. H. B. BAAY. 10 - n tl tl tl tt 11 11 - 11 tt tt tl tt 11 11 11 tl tt tl tl 11 11 11 - tt tt tl tl 11 11 - ytl 11 tt tl tl 11 11 ll - t> ft 11 tt tl tt 11 11 11 - tt 11 tt tl 11 11 11 ll - tt tt tl tt 11 tl ll tt tt tt tt tt 11 11 11 11 tt tt tt tl tl tt ll 11 ll tt tt tl tt tl p tt 11 11 11 tt tt tl tt 11 tl 11 11 11 tt tt tt tl tl 11 11 11 ll tt tt tt tt tl tl 11 11 11 tt tt tt tt 11 11 11 ll tt tt tt tl 11 11 11 tt tt 11 tl tl tt 11 11 11 tt tt tl tl tt tt ll 11 ll tt tt 5% tt tt tt tl 11 11 11 tt tt 11 tt tl tt 11 11 11 tt tt 11 tt tl tt ll 11 11 tt tt 11 tl tl tl ll 11 11 tt tt tl tt tl tl ll 11 ll tt tt tl tt tt 11 11 tl ll - tt tt tt tt 11 tl ll 11 ll - tt tt tl tt tl tl ll 11 11 - tt tt tt 11 tt tl 11 11 ll tt tt sy2 11 11 tl tl 11 11 11 - tt tt tl tt ll ll tt tt tt tl tl tl tt 11 11 Ondergeteekenden verklaren accoord te gaan met de in boven staand verslag gegeven toelichting conform art. 42 der Wet op de naamlooze vennootschappen. De Raad van Toezicht:

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 12