BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG 41ste BOEKJAAR Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE AMSTERDAM WETERINGSCHANS 124 OVER HET ÜITGEBRACHT IN DE den Sisten Maart 1931*

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 1