BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK g|£;;VE:RSl^G 40ste BOEKJAAR DEN RA A D V AN TOEZIC H T Algemeene Vergadering van Aandeelhouders; NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE AMSTERDAM WETERINGSCHANS 124 ÓVER HET DOOR UITGEBRACHT IN DE den 8sten April 1930

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1929 | | pagina 1