VERSLAG BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK DEN RAAD VAN TOEZICHT, Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, TE AMSTERDAM, Keizersgracht 75 8. over het 30ste boekjaar den 9den April 1920. 1 DOOR UITGEBRACHT IN DE V I'] ÖftURKEMJ Dl «NAKKK an»N«

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1919 | | pagina 1