VERSLAG BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK DEN RAAD VAN TOEZICHT, Keizersgracht 758. Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, TE AMSTERDAM, over het 298te boekjaar den 7den April 1919. DOOR UITOEBRACHT IN DE OftUKKtmj DC BRAKKE QAOND AMSTERDAM

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1918 | | pagina 1