VERSLAG BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK DEN RAAD VAN TOEZICHT, Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, TE AMSTERDAM, Keizersgracht TS8. over het 258te boekjaar den 13 Maart 1915. DOOR UITGEBRACHT IN DE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1914 | | pagina 1