VERSLAG BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK DEN RAAD VAN TOEZICHT, Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, TE AMSTERDAM, Keizersgracht 7S8. over het 24ste boekjaar den 12 Maart 1914. DOOR UITGEBRACHT IN DE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1913 | | pagina 1