VERSLAG BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK DEN RAADVAN TOEZICHT, Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, TE AMSTERDAM. over het 23ste boekjaar den 14 Maart 1913. DOOR UITOEBRACHT IN DE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1912 | | pagina 1