VERSLAG BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK DEN RAAD VAN TOEZICHT, Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, TE AMSTERDAM. over het 22ste boekjaar den 25 Maart 1912. DOOR UITQEBRACHT IN DE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1911 | | pagina 1