VERSLAG DEJ'i VRfi TOEZICHT, ifi Üataafsche Hypotheekbank. TU AMSTERDAM. over het 20ste boekjaar emeene 1/Gréaclerinj; van Aandeelhouders, den 16 Maart 1910. DOOR UITGEBRACHT IN DE iiiiiimiii

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1909 | | pagina 1