VERSLAG DEfi VRJi TOEZICHT, ft Hataafsche Hypotheekbank. T15 AMSTERDAM. over het 16de boekjaar DOOR UITGEBRACHT IN DE 5\ls&emeene ~^ergaderin^ van Aandeelhouders, den 8 Maart 1906.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1905 | | pagina 1