In het tijdperk, waarover dit verslag loopt, kwamen (afgescheiden van vele andere aanvragen, waarvan reeds aanstonds bleek, dat zij geen gevolg zouden kunnen hebben) in behandeling: 231 aanvragen om geldleeningen, te zamen bedragende 4.324.550.— waarvan gesloten zijn 106 leeningen tot een bedrag van 1.336.450. en geweigerd zijn 125 2.988.100. makende als boven een gezamentlijk bedrag van f 4.324.550. In voorgaande boekjaren werden gesloten: 1216 leeningen te zamen adf 17.197.915. in dit boekjaar 106 1.336.450. makende 1322 f 18.534.365. Hiervan werden afgelost: In voorgaande boekjaren tot een bedrag van f 8.511.697. in dit boekjaar 1.162.075. 9.673.772. Zoodat op 31 December nog verschuldigd wasf 8.860.593. De leeningen in 1904 gesloten, zijn verdeeld: A. Naar het onderpand. Gebouwde eigendommenf 1.325.450.— Ongebouwde eigendommen 11.000. f 1.336.450.- B. Naar de ligging der verbonden goederen. Provincie Noord-Hollandf 775.500. Zuid-Holland538.950.— Noord-Brabanti 18.000. Utrecht4.000. f 1.336.450.—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 8