COMMISSARISSEN. Jhr. H. TRIP, koopman, te Amsterdam, Voorzitter. CHR. BEELS, lid der Firma Testas Waller, te Amsterdam. Jhr. Mr. L. H. J. F. VAN BEVERVOORDEN TOT OLDEMEULE, lid der Firma de Wed. Tjeenk Go., te Amsterdam. G. W. T. VAN DIJK, lid der Firma Joh. van Dijk Zn., te Amsterdam. JULES L. N. DE GIJSELAAR, lid der Firma van Vloten de Guselaar, te Amsterdam. Jhr. H. D. W. HOOFT, lid der Firma Rdtgers de Beaufort, te Driebergen. W. E. VAN LENNEP, Directeur der Utrechtsche Algemeene Brand-Waarborg- Maatschappij, te Utrecht. J. MOUTHAAN N.Izn., lid der Firma Mouthaan Zn., te Amsterdam. G. DE RUYTER Jr., lid der Firma G. de Ruyter, te Rotterdam. H. J. M. H. VAN RIJCKEVORSEL, lid der Firma Wed. Joh. F. van Rijckevorsel Zonen te ’s Hertogenbosch. J. W. SGHAAPER, lid der Firma Scherrewitz Schaaper, te Amsterdam. Jhr. G. G. Th. SIX, Particulier, te Amsterdam. RAAD VAN TOEZICHT. J. MOUTHAAN N.Izn. JULES L. N. DE GIJSELAAR. Chr. BEELS J. W. SCHAAPER. DIRECTIE. G. D. CROMMELIN. - H. MENDES DA GOSTA. mi

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 5