BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK. DEN RAAD VAN TOEZICHT. VERSLAG Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, TE AMSTERDAM. den 17 Maart 1905. DOOK UITGEBRACHT IN DE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 3