VERSLAG DEH ^ÄflD VHH TOEZICHT, 4M ]§ATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK. over het 15de boekjaar tfe PRC* TB AMSTERDAM. DOOR UITGEBRACHT IN DE 5\l£emeene "^er^aderin^ van y\ande$lhouders, den 17 Maart 1905.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 1