WINST- EN VERLIESREKENING op 31 December 1904. Debet. Credit. Onkosten 18.423 695 Onverdeeld Winst-saldo 1903. f 1.522 175 Afschrijving op Diverse Debiteuren 594 37B Interest 46.957 85 Winst 48.605 56 Administratie-Rekening 19.143 605 f 67.623 63 f 67.623 63 H. MENDES DA COSTA. De Directie G. D. CROMMELIN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 13