BALANS op 31 December 1904. Debet. Credit. Aandeelhouders i/h Bankkapit. Bankkapitaal nog te storten 810.000 3l/ï°/o Pandbrieven 872.000 Geldleeningen 8.860.593 4 °/o Pandbrieven 8.149.500 Kassa-rekening 35.219 426 Coupons 3l/a°/o Pandbrieven 15.72025 Ontvang- en Betaalkas 36.708 64 166.166 Coupons 4% Pandbrieven Depositot 60.000 303 Onafgehaalde dividenden Meubilair en Materiaal 1 10.300 Uitgelote 31/2°/0 Pandbrieven Interest 65.081 40 75.500 Uitgelote 4°/o Pandbrieven Belegd Reservefonds 103.330 07« Reservefonds 75.572 54® Prolongation 414.000 Extra Reservefonds 28.000 4 °/o Pandbr. in Portefeuille 5.400 Diverse Crediteuren 1.596 24® Onroerende Goederen 15.918 566 Winst- en Verliesrekening 48.60556 Diverse Debiteuren 37.011 49® 60 ƒ10.443.263 60 Aldus vastgesteld in de Vergadering van Commissarissen op 24 Februari 1905. H. MENDES DA COSTA. f 1.000.000 n V n n n n f 10.443.263 De Directie G. D. CROMMELIN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 12