f 5000.— Obligatiën 21/» pGt. Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maalschappij. 10000.— Certificaten 2 V* Nederlandsche Grootboekbank. 5000. Obligatiën 4 Nederl. Maatschappij tot zekerheidsstelling van Ambte naren en Beambten. Bmk. 5100. 4 B Stad Stockholm. 100.— 4 Rusland 1867/69. Rbs. 3125.- 3 Groote Russische Spoorweg-Maatschappij 1880. Frs. 25000.— 3 Zuid-Italiaansche Spoorweg-Maatschappij. Fl. 1000.— Loten 5 Oostenrijk 1860. 100.— 4 Theiss. Regulirungs-Gesellschaft. Het is ons weder eene aangename taak dit verslag te eindigen met een woord van dank aan de Directeuren voor hunnen ijver en toewijding waarmede zij wederom in het. afgeloopen jaar getoond hebben de belangen der Bank voortdurend te blijven behartigen. De Raad van Toezicht: J. MOUTHAAN N.Izn., Voorzitter. JULES L. N. DE GIJSELAAR. Chr. BEELS. J. W. SGHAAPER, Secretaris. n V V

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 11